Fantatry ny Dokotera Ny Fanafody

Nivoaka haingana i Pete rehefa nanao firaisana tamin'i Asa vadiny avy eo dia nanontany an'i Dr. Sinn momba ny olany izy ireo. Nanoro hevitra an'i Pete ny dokotera mba hisaintsaina rehefa manondraka ny poketran'i Asa.