Mandy Muse dia manaparitaka ny mofony ho an'ny akoho mainty lehibe

Andron'ny orana tamin'izay i Mandy niala ny lalany. Raha mbola nifandray an-telefaona niaraka tamin'ny olon-tiany izy dia nandona ny fiaran'ny mpifanolobodirindrina aminy Flash. Mazava ho azy fa tezitra mafy i Flash ka nilaza tamin'i Mandy mba hiakatra any amin'ny toerana misy azy hanao ny antontan-taratasy satria avy ny orana tany ivelany. Tsy fantany hoe rahoviana izy no hanambara izany taminy fa hadinony ny nandoa ny fiantohana azy nandritra ny fotoana kelikely ary tsy nanana fomba hanonerana azy ny fahavoazana tamin'ny fiarany. Rehefa nandre izany i Flash dia fantany avy hatrany izay tokony hatao ary nanomboka nikapoka ny ampondrany lehibe. Nilaza tamin'i Mandy izy avy eo mba handohalika sy hitsentsitra ny dikany mainty lehibe. Tsy maintsy nanefa trosa i Mandy ary nanao izany izy na inona na inona ny olon-tiany. Nandoa vola tamin'ny vavany sy ny fony ary ny borikiny aza izy! Taitra izy raha nahita fa ny akoho mainty goavam-be dia niditra tao amin'ny bozaka kely mavokely. Aza adino ity iray ity raha tianao ny booties lehibe sy ny firaisana ara-nofo!

2022-03-21 08:40:15 2197 01:15
Tags :